+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 19 травня 2017

Вітаємо з присвоєнням кваліфікації “Агроном-дослідник”

З 16 по 18 лютого 2017 р. на факультеті агрономії Уманського національного університету садівництва відбувся захист дипломних робіт на здобуття освітнього рівня “Магістр” за спеціальністю 8.09010101 “Агрономія” заочної форми навчання.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України головою Екзаменаційної комісії призначений завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заслужений працівник сільського господарства України, доктор с.-г. наук, професор Демидась Григорій Ілліч.

Захист дипломних робіт показав, що випускники факультету агрономії на належному рівні володіють сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, уміють аналізувати господарську діяльність, давати оцінку при висвітленні передового досвіду. Тематика більшості дипломних робіт актуальна, вона є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедр університету.

Найбільш змістовними були дипломні роботи і доповіді студентів заочної форми навчання Березівського Миколи Андрійовича (керівник – доцент Любченко А.І.) Гуцала Михайла Дмитровича, Дворського Олексія Миколайовича (керівник – доцент Калієвський М.В.), Мациборко Олени Афанасіївни (керівник – доцент Новак В.Г.), Непочатенка Олександра Анатолійовича (керівник – професор Полторецький С.П.).

Екзаменаційна комісія відмічає, що якість підготовки фахівців освітнього рівня “магістр” в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю 8.09010101 “Агрономія” відповідає сучасним вимогам. На факультеті агрономії створені всі умови і можливості для підготовки магістрів з цього напряму.

Тож вітаємо випускників факультету агрономії з успішним захистом. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання. Нехай кожному з вас щедро віддячує професійна нива, нових вагомих трудових здобутків на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу.

 

Олена Черно,

секретар екзаменаційної комісії,

доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства