+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 26 жовтня 2017

Захист дипломних робіт студентів заочної форми навчання освітнього рівня “спеціаліст”

З 17 по 20 жовтня 2017 року в Уманському національному університеті садівництва пройшов захист дипломних робіт студентів VII курсу факультету агрономії заочної форми навчання на здобуття освітнього рівня спеціаліст.

Головою екзаменаційної комісії було призначено Григорія Ілліча Демидася, завідувача кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заслуженого працівника сільського господарства України, професора, доктора с.-г. наук. Членами екзаменаційної комісії стали: Полторецький Сергій Петрович – декан факультету агрономії, професор, д. с.-г. наук; Невлад Володимир Іванович – зав. кафедрою агрохімії і ґрунтознавства, доцент, кандидат с.-г. наук. Накльока Юрій Іванович – доцент кафедри загального землеробства, кандидат с.-г. наук.

Основна увага комісії була спрямована на виявлення рівня знань випускників за обраною спеціальністю та їх підготовку до роботи за фахом.

Екзаменаційна комісія відмітила, що якість підготовки фахівців освітнього рівня “спеціаліст” в Уманському національному університеті садівництва відповідає чинним вимогам. На факультеті агрономії створені всі умови і можливості для підготовки спеціалістів з цього напряму.

Олена Черно, секретар екзаменаційної комісії,

кандидат с.-г., наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства