+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Єщенко Володимир Омельянович

Єщенко Володимир Омельянович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: “Заслужений професор” Уманського ДАУ, “ Відмінник аграрної освіти та науки”, “Відмінник освіти України”. Міністерством аграрної політики відмічений двома Почесними Грамотами і трудовою відзнакою “Знак Пошани”. В 2010 році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
Посада: професор кафедри загального землеробтва

 

Народився 16 лютого 1941 р. у с. Родниківка, Уманського району, Черкаської області.

Освіта:

В 1964 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут з присвоєнням  кваліфікації вченого агронома-рільника.

Діяльність:

На кафедрі загального землеробства Уманського СГІ з 1967 по 1976 р. працював науковим співробітником, з 1976 по 1981 р. – асистентом, з 1981 по 1989 р. – доцентом, з 1989 по 1990 р. професором і з 1990 р. по серпень – завідувачем, а ннині професором.

Об’єктом наукових досліджень є польові сівозміни та основний обробіток  ґрунту. На базі досліджень із сівозмінами в 1974 р. захищена кандидатська дисертація, а в 1988р. – докторська.

Автор і співавтор біля 250 наукових  друкованих праць і більше 20 методичних розробок для внутрівузівського користування; співавтор типових навчальних програм з дисциплін: “ Загальне землеробство” (2001), “Гербологія” (2002, 2006), “Основи наукових досліджень  в агрономії” (2005), “Біологія та екологія бур’янів” (2007), “Теоретичні основи гербології” (2007); “Системи контролювання забур’яненості” (2007), “Моніторинг та прогноз забур’яненості сільськогосподарських угідь” (2007), співавтор шести підручників (в трьох – титульний редактор), десяти навчальних посібників (в шести – редактор) і чотирьох довідників і монографій (в двох – редактор); співавтор більше десяти  рекомендацій виробництву.

Тривалий час був членом Всесоюзної Координаційної Ради і Координаційно-методичної Ради УААН по сівозмінах, членом учбово-методичного об’єднання (УМО) вузів сільськогосподарського профілю України, головою  спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності 06.01.01 –загальне землеробство, працював у Державних  акредаційних комісіях Мінагрополітики і експертній раді ВАК України. Дійсний член Міжнародної академії аграрної освіти.

“Заслужений професор” Уманського ДАУ, “ Відмінник аграрної освіти та науки”, “Відмінник освіти України”. Міністерством аграрної політики відмічений двома Почесними Грамотами і трудовою відзнакою “Знак Пошани”. В 2010 році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

 Викладає навчальні дисципліни:

– Загальне землеробство;

– Землеробство. 

Наукові публікації