+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Калієвський Максим Валерійович

Калієвський Максим Валерійович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри загального землеробства

 

Народився 31 липня 1981 року в с. Острівець Уманського району Черкаської області.

Освіта: вища. У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію магістра з агрономії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Основний зяблевий обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження правобережного Лісостепу України» захистив у 2008 році.

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Діяльність:

– в 2003 році науковий співробітник кафедри загального землеробства Уманського державного аграрного університету;

– з 2003 року по 2006 рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва:

– з лютого 2007 року по вересень 2008 року працював на посаді асистента кафедри загального землеробства Уманського державного аграрного університету;

– з вересня 2008 року по червень 2011 року працював на посаді старшого викладача кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва;

– з січня 2009 року на посаді секретаря міжкафедрального наукового семінару «Агротехніка і родючість ґрунтів»;

– з червня 2011 року переведений на посаду доцента кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва;

– з 2012 року – заступник декана факультету агрономії з навчальної роботи.

 

Напрям наукового дослідження: «Мінімалізація основного обробітку ґрунту в системі зяблевої підготовки поля під ярі культури короткоротаційної сівозміни».

Доцент М.В. Калієвський є автором і співавтором понад 40 публікації, з них понад 30 наукового та біля 10 навчально-методичного характеру, в т.ч. понад 20 публікацій у фахових виданнях, затверджених ВАК України, співавтор монографії «Основний обробіток ґрунту під ярі культури в лісостеповій зоні», співавтор  навчального посібника «Обробіток ґрунту та наукові основи його мінімалізації».

 

Викладає навчальні дисципліни:

– Технологія виробництва сільськогосподарської продукції;

– Загальне землеробство;

– Землеробство. 

Наукові публікації