+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Карнаух Олександр Борисович

Карнаух Олександр Борисович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри загального землеробства

 

Народився 10 квітня 1974 року в місті Немирові Вінницької області.

Освіта: вища. У 1996 році закінчив Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут  ім. О.М. Горького за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу України» захистив у 2000 році.

В 2005  році присвоєно вчене звання доцента.

Діяльність:

-         з 1996 по 1999 рік навчання в аспірантурі на кафедрі загального землеробства УДАУ з відривом від виробництва;

-         з січня 2000 по вересень 2000 р. методист навчального відділу УДАУ;

-         з вересня 2000 по вересень 2004 року старший викладач кафедри загального землеробства;

-         з січня 2001 по січень 2004 року за сумісництвом науковий співробітник кафедри загального землеробства за держбюджетною темою;

-         з вересня 2003 по вересень 2006 року заступник декана факультету агрономії з навчальної роботи;

-         з вересня 2004 року переведений на посаду доцента кафедри загального землеробства Уманського НУС;

-         з вересня 2006 року по вересень 2009 року завідувач навчального відділу Уманського НУС;

-         з грудня 2009 по грудень 2012 року навчання в докторантурі на кафедрі загального землеробства Уманського НУС;

-         з вересня 2015 року призначений виконувачем обов’язками завідувача кафедри загального землеробства.

Напрям наукового дослідження: «Агроекологічне обґрунтування заходів боротьби з бур’янами в короткоротаційних сівозмінах правобережного Лісостепу України»

Викладає навчальні дисципліни:

Гербологія

Адаптивні системи землеробства.

Наукові публікації