+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Мартинюк Андрій Тимофійович

Мартинюк Андрій Тимофійович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства

 

Мартинюк Андрій Тимофійович - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства.

Закінчив  з відзнакою Уманський СГІ в 1982 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році за спеціальністю 06.01.04 - "Агрохімія"  на тему  «Особливості удобрення цукрових буряків на чорноземі опідзоленому залежно від строків їх збирання в Лісостеповій Правобережній провінції України».

Читає курс лекцій з ґрунтознавства з основами геології та лабораторні заняття з агрохімії.

Автор більше 50 наукових праць та методичних розробок.

Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Викладає навчальні дисципліни: 

Наукові публікації