+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 16 лютого 2017

Спеціальність "Агрономія", спеціалізація “Експертна оцінка ґрунтів”

Фахівець зі спеціалізацією “Експертна оцінка ґрунтів” здатний виконувати професійну роботу з дослідження і діагностики ґрунту в польових і лабораторних умовах, встановлювати бал бонітету, проводити агрохімічну паспортизацію земель, розробляти заходи щодо відновлення та підвищування родючості ґрунтів і збереження екологічної рівноваги довкілля.

Випускник може обіймати посади:

– керівника наукової та освітньої установи НААН та НАН України;

– керівника обласного та районного управління агропромислового розвитку;

– керівника с.-г. підприємства, у т.ч. фермерського;

– головного агронома обласного управління агропромислового розвитку;

– головного агронома та агронома районного управління агропромислового розвитку;

– провідного фахівця в системі обласних філій Державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів»

– агронома-дослідника;

– агронома-хіміка;

– інженера-ґрунтознавця;

– завідувача лабораторії агрохімії та ґрунтознавства;

– експерта з моніторингу якості ґрунтів;

– менеджера-консультанта з охорони ґрунтів;

– наукового співробітника науково-дослідних установ галузі;

– наукового співробітника в освітніх закладах;

– викладача навчального закладу І–ІІ рівня акредитації.