+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 20 травня 2018

Захист дипломних робіт освітнього ступеня “магістр”

З 15 по 18 травня 2018 р. на факультеті агрономії Уманського національного університету садівництва відбувся захист дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня “магістр” за спеціальністю 201 “Агрономія”.

Головою екзаменаційної комісії призначений завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування, Заслужений працівник сільського господарства України, доктор с.-г. наук, професор Григорій Демидась.

Екзаменаційна комісія відмічає, що якість підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр” в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю 201 “Агрономія” відповідає сучасним вимогам. На факультеті агрономії створені всі умови і можливості для підготовки магістрів з даного напряму.

Олена Черно, секретар екзаменаційної комісії,

доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства