+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 11 лютого 2020

Спеціальність “Агрономія”, спеціалізація “Насінництво та насіннєзнавство”

Фахівець зі спеціалізацією “Насінництво та насіннєзнавствоздатний виконувати професійну роботу з вирощування високоякісного насіння і садивного матеріалу, володіти поглибленими знаннями з організаційних, біологічних й екологічних питань з насінництва, інспектування таких посівів за схемами ОЕСР та стандартизації й сертифікації насіння за методиками ІСТА. Агроном з насінництва підготовлений до роботи у науково-дослідних установах, сортовипробувальних станціях, насіннєвих і контрольно-насіннєвих інспекціях, с.-г. підприємствах різних форм власності з вирощування, підготовки і реалізації сортового насіння і садивного матеріалу.

Випускник може обіймати посади:

– керівника науково-дослідної установи НААН та НАН України;

– керівника обласного та районного управління агропромислового розвитку;

– керівника обласної і районної держнасінінспекції;

– керівника державної служби з охорони прав на сорти рослин;

– керівника насіннєвого господарства;

– інспектора та експерта з якості насіння, садивного матеріалу і карантину;

– наукового співробітника обласної і районної держнасінінспекції;

– наукового співробітника державної служби з охорони прав на сорти рослин;

– наукового співробітника сортодослідної та сортовипробувальної станції;

– завідувача біотехнологічної лабораторії;

– наукового співробітника біотехнологічної лабораторії;

– наукового співробітника приватних фірм з вирощування насіннєвого і садивного матеріалу;

– агронома з насінництва;

– агронома-дослідника;

– менеджера-консультанта з насінництва;

– викладача навчального закладу І–ІІ рівня акредитації.