+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 13 червня 2020

Наукова робота

ПЛАН
наукових заходів факультету агрономії на 2019–2020 н. р.

Дата проведення

Назва заходу

Відповідальні за проведення

8 листопада

Науково-практичний семінар присвячений питанням виробництва продукції рослинництва в умовах глобального потепління

Завідувач кафедри рослинництва
імені О. І. Зінченка

20 листопада

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Грунтознавство»

Факультет агрономії, заступник декана з наукової роботи

22 листопада

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Факультет агрономії, заступник декана з наукової роботи

26 листопада

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 201 «Агрономія»

Факультет агрономії, заступник декана з наукової роботи

20 листопада

Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

Завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства

17–18 березня

Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання)

Завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології
імені І. П. Чучмія

20 березня

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених

Завідувачі кафедр факультету агрономії

25 квітня

Всеукраїнська студентська наукова конференція

Завідувачі кафедр факультету агрономії

15 травня

Всеукраїнська наукова конференція «Рубіновські читання»

Завідувач кафедри загального землеробства

5 червня

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми агрономії»

Завідувач кафедри рослинництва
імені О. І. Зінченка

26 червня

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного землеробства»

Завідувач кафедри загального землеробства

 

Наукові публікації кафедри рослинництва

Наукові публікації кафедри агрохімії і грунтознавства

Наукові публікації кафедри загального землеробства

Наукові публікації кафедри генетики, селекції рослин і біотехнології