+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Акредитація

Акредитаційна експертиза

за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Агрономія» (ID у ЄДЕБО 35888) початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти (справа №_________) в Уманському національному університеті садівництва (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від __.__.2024 р. № _______)

Відкрита зустріч з експертною групою

___ ______ 2024

Zoom:

https:___________________________________________

Ідентифікатор: _________________________________

Код доступу: 2024

Матеріали