+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Групи студентів

Нині на факультеті агрономії, який акредитований за ІV рівнем, здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму 090101 «Агрономія» за спеціальностями 201, 7.09010101, 8.09010101 «Агрономія», 8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» та 8.09010108 «Насінництво», які користуються попитом на ринку праці.

На денній і заочній формах навчається понад 800 студентів. Обсяг і напрями підготовки формуються відповідно з потребами сільського господарства регіону. Велика увага приділяється практичній підготовці студентів, яка з урахуванням змін сучасного сільськогосподарського виробництва постійно удосконалюється. 

[[showEvents? &display= [[getDepDocs? &type=