+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 15 лютого 2020

Спеціальність “Агрономія”, спеціалізація “Селекція і генетика сільськогосподарських культур”

Фахівець зі спеціалізацією “Селекція і генетика с.-г. культур” підготовлений до роботи у науково-дослідних установах НААН і НАН України, сортовипробувальних станціях і науково-дослідних центрах системи Державної служби з охорони прав на сорти рослин та насіннєвих і контрольно-насіннєвих інспекціях Міністерства аграрної політики і продовольства України, сільськогосподарських підприємствах різних форм власності з вирощування, підготовки і реалізації сортового насіння і садивного матеріалу, а також у освітніх закладах.

Випускник може працювати на посадах:

– керівника науково-дослідної установи НААН та НАН України;

– керівника обласної і районної держнасінінспекції;

– керівника державної служби з охорони прав на сорти рослин;

– керівника селекційної та сортовипробувальної станції;

– агронома-дослідника;

– інспектора та експерта з якості насіння, садивного матеріалу і карантину;

– наукового співробітника обласної і районної держнасінінспекції;

– наукового співробітника державної служби з охорони прав на сорти рослин;

– наукового співробітника селекційної та сортовипробувальної станції;

– технічного експерта продуктивного маркетингу;

– менеджера-консультанта з селекції та насінництва с.-г. культур;

– менеджера з випробування сортів і гібридів с.-г. культур;

– завідувача біотехнологічної лабораторії;

– наукового співробітника біотехнологічної лабораторії;

– завідувача лабораторії генетики, селекції та насінництва с.-г. культур;

– наукового співробітника лабораторії генетики, селекції та насінництва с.-г. культур;

– викладача навчального закладу І–ІІ рівня акредитації.