+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Спеціальність “Агрономія”

Агроном – це дипломований фахівець в сфері сільського господарства, який володіє широким набором знань і вмінь із рослинництва, землеробства, агрохімії, генетики, селекції, насінництва, ґрунтознавства, кормовиробництва, плодівництва, овочівництва, механізації сільськогосподарського виробництва, технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, фітопатології, ентомології та інших. І одна з найбільш затребуваних професій на ринку праці. Нині фахівець з агрономії має великі перспективи, адже земля – стале джерело достатку, ефективне використання якого можливе лише за умови ґрунтовних знань і вмінь.

Фахівець за спеціальністю «Агрономія» здатний виконувати професійну роботу, пов’язану з вирощуванням зернових, технічних і кормових культур. Він, з огляду на конкретні виробничі умови, займається впровадженням і освоєнням науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та підвищення родючості ґрунту. Фахівець з агрономії добре обізнаний з механізацією с.-г. виробництва, зберіганням і первинною переробкою продукції рослинництва та її реалізацією.

Перелік посадових обов’язків агрономів широкий і включає:

 • організацію виробництва сільськогосподарських культур,
 • визначення раціональних структур посівних площ,
 • розроблення системи сівозміни, внесення добрив і застосування засобів захисту рослин,
 • складання науково обґрунтованих карт обробітку культур і робочих планів на окремі періоди сільськогосподарських робіт, а також організацію їхнє виконання,
 • застосування індустріальних прийомів агротехніки,
 • здійснення заходів з одержання високих урожаїв на поливних і осушених землях,
 • вирішення завдань, пов'язаних з організацією насінництва, прогнозуванням одержання нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур,
 • здійснення виробничих дослідів і наукових досліджень.
 • організацію зберігання, первинну переробку й реалізацію сільськогосподарських культур.

Отже, агроном є універсальним фахівцем. І щоб бути успішним у цій професії, необхідно володіти рядом вмінь і навичок, а саме:

 1. Витривалість.
 2. Водійську вправність.
 3. Уважність. Адже важливо не переплутати гербіциди з інсектицидами, правильно розраховувати концентрацію робочого розчину та його витрати на обробіток поля.
 4. Знання сучасних технологій. Агроном повинен бути впевненим користувачем ПК, вміти працювати з програмами GPS моніторингу, дронами для аерозйомок, сервісами для бухгалтерського обліку 1C.
 5. Хороша пам’ять. Оскільки важливо орієнтуватися без будь-яких записів у сівозмінах полів, урожайності базових культур господарства тощо.
 6. Знання маркетингу – уміти проаналізувати ринок продукції, відслідкувати тенденції та зробити прогноз щодо цін.
 7. Організаторські здібності. Агроном – посередник між працівниками та керівником агрофірми. Він домовляється про понаднормову роботу, витрати на навчання персоналу, закупівлю посівного матеріалу. Тому без дрібки дипломатії аж ніяк.
 8. Іноземні мови. По-перше, зі знаннями іноземної мови та досвідом роботи агроном відразу може претендувати на високу зарплату та цікаві місця роботи (наприклад, представник іноземного агрохолдингу в Україні). По-друге, такий спеціаліст може вільно читати професійну літературу, видану за кордоном, спілкуватися з колегами з інших країн, тому активніше пізнавати інновації аграрної справи та запроваджувати їх у себе в господарстві.

Перед молодими фахівцями із агрономії відкриваються широкі простори для працевлаштування у фермерських господарствах, інших сільськогосподарських підприємствах і в наукових організаціях на посадах: інспектор із захисту рослин, науковий співробітник, дорадник, дорадник-експерт, менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку України; кредитний та страховий експерт, керівник с/г підприємства.

Дипломований агроном може обіймати посади:

 • керівника наукової та освітньої установи НААН та НАН України,
 • керівника обласного та районного управління агропромислового розвитку,
 • керівника с.-г. підприємства, у т.ч. фермерського,
 • головного агронома обласного управління агропромислового розвитку,
 • головного агронома та агронома районного управління агропромислового розвитку,
 • головного агронома та агронома с.-г. підприємства,
 • агронома із захисту рослин,
 • агронома-дослідника,
 • агронома-менеджера,
 • менеджера-консультанта з агрономії,
 • інженера з охорони праці,
 • бригадира рільничої та комплексно-механізовоної бригад,
 • наукового співробітника науково-дослідних установ галузі,
 • наукового співробітника в освітніх закладах,
 • викладача навчального закладу І–ІІ рівня акредитації.

Професорсько-викладацький колектив факультету агрономії Уманського НУС 100-відсотково знає, як підготувати висококваліфікованого фахівця зі спеціальності 201 . Тому запрошуємо Вас здобути освіту агронома саме тут, в Уманському національному університеті садівництва.