+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Співпраця з роботодавцями

Важливим критерієм оцінки якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти є працевлаштування його випускників. Факультет агрономії Уманського НУС постійно працює над розширенням співпраці з роботодавцями, щоб випускники після закінчення навчання відразу могли працевлаштуватися за здобутою спеціальністю. З цією метою, під час навчання студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр, практикується проходження ними виробничої практики на підприємствах різних форм власності регіону та поза його межами на основі укладених договорів про співпрацю.

Крім цього, досить часто провідні аграрні фірми запрошують викладачів факультету агрономії для надання консультаційних послуг з елементів технології вирощування сільськогосподарських культур.

В свою чергу, провідні фахівці фірм-роботодавців беруть постійну участь під час викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 201 Агрономія – читають лекції та проводять практичні заняття як в аудиторіях, так і на дослідних полях університету та в умовах виробництва. Завдяки такій співпраці студенти факультету агрономії мають можливість ознайомитися з останніми досягненнями науки і практики, найбільш вдалими впровадженнями теорії у виробництво, новітніми зразками техніки.

Серед викладачів факультету агрономії найбільшим «попитом» у роботодавців і виробничників користується професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Григорій Господаренко. Він є автором великої кількості публікацій, у т. ч. підручників і навчальних посібників з агрохімії і системи застосування добрив, що давно стали класичними для спеціальності агрономія.

ТОВ «Райз Схід» (м. Лохвиця, Полтавська область)

Фірма Vitagro (м. Волочиськ Тернопільська область)

ТОВ «Агро-С» Миронівський МХП (м. Яготин, Київська область)

Кафедра рослинництва імені О. І. Зінченка (угоди про співпрацю)

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології імені І. П. Чучмія

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Кафедра загального землеробства