+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Історія розвитку

Діяльність факультету розпочинається з 1868 року, коли Головне училище садівництва було реорганізоване в Уманське училище землеробства і садівництва. В цей період кандидат наук А.С. Гусаковський призначається завідувачем кафедри сільського господарства і керівником практичного поля.

У 1873–1885 рр. практичним господарством завідував досвідчений педагог і прекрасний організатор, дійсний статський радник Д.С. Леванда, а першим інспектором з підготовки агрономів-рільників був викладач землеробства і рослинництва М.К. Васильєв.

Д.С. Леванда М.К. Васильєв

У зв’язку з реорганізацією в 1903 році Уманського училища землеробства і садівництва в середнє училище садівництва і землеробства, починаючи з третього класу, відбувся поділ на два відділення: садівництва й землеробства. В цей час і був офіційно започаткований агрономічний факультет. Відділенню землеробства підпорядковувались сільськогосподарська ферма, що займала 182 га, з яких 166 га становили орні землі одинадцятипільної сівозміни, кабінети – музеї землеробства, рослинництва, тваринництва, сільськогосподарська лабораторія, навчально-дослідні і колекційний розсадники, вегетаційна теплиця для проведення наукових досліджень.

Впродовж 1921–1924 рр. викладачем курсу землеробства і деканом рільничого факультету був випускник училища Ф.В. Заморський. В 1924 році його змінив М.Ф. Любочка. З 1936 року факультетом керував визначний педагог і дослідник І.В. Бородін, а після війни налагоджував навчальний процес на факультеті М.Ф. Янушкін.

Ф.В. Заморський М.Ф. Любочка І.В. Бородін

У різні роки факультет очолювали С.С. Рубін (1945–1946 рр.), С.К. Руденко (1946–1950 рр.), А.М. Десятов (1950–1957 рр.), С.М. Бугай (1957–1961 рр.), І.М. Демченко (1961–1962 рр.).

С.С. Рубін С.К. Руденко А.М. Десятов С.М. Бугай І.М. Демченко

У 1961–1967 рр. при агрономічному факультеті було створено агрономічне відділення, що готувало агрономів-педагогів з відривом і без відриву від виробництва для сільськогосподарських шкіл і технікумів. Помічником декана факультету на цьому відділенні спочатку працював С.М. Кавцевич, а потім – М.В. Лозовський. За 8 років роботи відділенням було підготовлено 221 вчителя агрономічного профілю.

Значний вклад у розвиток і становлення факультету внесли декани: І.М. Карасюк (1962–1973 рр.), М.В. Недвига (1973–1992 рр.), В.Я. Білоножко (1992–1997 рр.), А.Т. Мартинюк (1997–2016 рр.), заступники деканів: А.П. Бутило, М.Т. Дзюган, О.Б. Карнаух, І.В. Ковальчук. У різні періоди диспетчерами і методистами працювали В.П. Соловей, Л.М. Іваніцька, І.Ю. Рассадіна.

І.М. Карасюк М.В. Недвига В.Я. Білоножко А.Т. Мартинюк

З 2016 року і до нині деканом факультету працює доктор сільськогосподарських наук, професор С. П. Полторецький. Заступниками декана є кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Л. М. Кононенко, А.В. Новак, І. Ю. Рассадіна, С. О. Третьякова, В. Г. Крижанівський, диспетчерами – О.В. Тараненко і В.І. Радчук.

Нині на факультеті агрономії, який акредитований за ІV рівнем, здійснюється підготовка молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії і докторів наук зі спеціальності 201 Агрономія, які користуються значним попитом на ринку праці.

На денній і заочній формах навчається понад 950 студентів. Обсяг і напрями підготовки формуються згідно нинішніх потребами сільського господарства регіону. Значна увага приділяється практичній підготовці студентів, яка з урахуванням змін сільськогосподарського виробництва постійно вдосконалюється.