+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Авторські свідоцтва та патенти

Устройство для отбора проб почвенного воздуха (№ 1280476)

Спосіб і глибина основного зяблевого обробітку ґрунту під ячмінь ярий на півдні Правобережного Лісостепу України (№ 119872)

Спосіб основного обробітку чорнозему опідзоленого під ріпак ярий після пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 107613)

Спосіб розміщення буряків цукрових у сівозмінній ланці «зернобобові – зернові колосові – технічна культура» (№119088)

Оптимізація основного зяблевого обробітку ґрунту під льон олійний в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 120399)

Спосіб і глибина основного зяблевого обробітку ґрунту під ячмінь ярий на півдні Правобережного Лісостепу України (№ 119872)

Спосіб вирощування насіння льону олійного з урахуванням попередника в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 121931)

Спосіб вирощування ріпаку ярого з урахуванням попередника на півдні Правобережного Лісостепу України (№ 130287)

Спосіб визначення норм азотного добрива для оптимізованого удобрення яблуні і груші (№ 139762)

Спосіб визначення розраховуваних доз фосфорних і калійних добрив для удобрення яблуні та груші (№ 148353)

Спосіб контролю стерильності рослин жита озимого за геном Р/р розлогої форми куща (№ 120739)

Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого за геном Р/р розлогої форми куща (№ 120738)

Спосіб контролю стерильності жита озимого на ділянках гібридизації (№ 91021)

Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого (№ 91020)

Спосіб відбору високопродуктивних форм жита (№ 110527)

Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого за геном L/I «Безлігульшсть» (№ 103729)

Спосіб контролю стерильності рослин жита озимого за геном L/I «Безлігульшсть» (№ 103730)

Спосіб контролю гібридності рослин жита озимого за геном Sp/sp еректоїдної орієнтації листкової пластинки (№ 117602)

Спосіб контролю стерильності жита озимого за геном Sp/sp еректоїдної орієнтації листкової пластинки (№ 117608)Спосіб отримання крупи тритиклевої плющеної (№ 105470)

Спосіб отримання крупи тритиклевої цілої (№ 105455)

Спосіб визначення кондитерських властивостей зерна тритикале і пшениці (№ 118968)

Спосіб визначення верхньої межі оптимального вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті (№ 118329)

Спосіб кулінарної оцінки круп’яних продуктів із зерна тритикале і пшениці (№ 104152)

Спосіб кулінарної оцінки екструдату з круп’яних продуктів тритикале та пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності (№ 112843)

Спосіб оптимізації симбіотичної азотфіксувальної здатності нуту на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України (№ 91701)

Спосіб оцінки якості хліба зі спельти (№ 110269)

Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти (№ 109225)

Спосіб ресурсоощадного удобрення культур у ланці сидеральний пар – пшениця озима (№ 105281)

Спосіб визначення компенсувальної дози азоту при застосуванні на добриво рослинних решток (№ 104798)

Спосіб визначення вмісту клейковиноутворювальних білків у черні тритикале та пшениці (№ 113900)

Спосіб визначення вмісту хлориду натрію в комбікормах (№ 113336)

Спосіб кулінарної оцінки крупи манної із зерна тритикале та пшениці (№ 112842)

Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці (№ 112304)

Спосіб кулінарної оцінки екструдату із зерна тритикале та пшениці або круп’яних продуктів (№ 112841)

Спосіб оцінювання азотфіксувальної здатності бобових культур (№ 111564)

Спосіб визначення міграції сульфатів добрив у ґрунті (№ 100281)

Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням фону мінерального живлення в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України (№ 92401)

Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням способу сівби і особливостей мінерального живлення в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України (№ 92396)

Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням строку та способу сівби в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України (№ 93537)

Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням попередника та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 103808)

Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням способу сівби і норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 103802)

Спосіб вирощування насіння проса посівного з урахуванням особливостей збору врожаю в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 103801)

Спосіб вирощування зерна гречки з урахуванням строку і способу сівби в умовах Правобережному Лісостепу України (№ 107612)

Спосіб вирощування зерна гречки з урахуванням умов мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України (№ 108322)

Спосіб основного обробітку чорнозему опідзоленого під ріпак ярий після пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 107613)

Спосіб вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 113376)

Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням попередника та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 117863)

Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням фону живлення та строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 117865)

Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням способу сівби та особливостей мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 118141)

Спосіб вирощування насіння гречки з урахуванням фону мінерального живлення та особливостей збору врожаю в умовах Правобережного Лісостепу України (№ 117864)

Спосіб вирощування баклажана в умовах краплинного зрошення з використанням розсади (№ 117981)

Спосіб вирощування баклажана з урахуванням строку садіння розсади в умовах краплинного зрошення (№ 118274)

Спосіб вирощування баклажана з урахуванням схеми розміщення рослин в умовах краплинного зрошення (№ 120040)

Спосіб вирощування спаржі з асимілюючим стеблом упродовж періоду збирання врожаю зелених товарних пагонів (№ 118890)

Спосіб вирощування гречки з урахуванням способу сівби і норми висіву насіння в умовах Лісостепу Західного України (№ 128296)

Спосіб збору врожаю зерна гречки з використанням десикації в умовах Лісостепу Західного України (№ 128810)

Спосіб органічного вирощування цибулі порей на краплинному зрошенні з внесенням комплексного біопрепарату Органік-баланс (№ 136919)

Спосіб вибілювання несправжнього стебла цибулі порей під фольгою за умов краплинного зрошення на важкосуглинковому ґрунті (№ 136920)

Спосіб вирощування насіння люпину білого в умовах Північного Лісостепу України (№ 142897)

Спосіб використання антиоксиданту у розмноженні сорго цукрового (№ 143796)