+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Магістр

ВСТУП 2023

МАГІСТРАТУРА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 АГРОНОМІЯ

Для здобуття вищої освіти за оствітнім ступенем "Магістр" приймаються особи, які раніше здобули ступінь "Бакалавр", "Магістр" або "Спеціаліст".

Для вступу на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня магістра вступники на основі диплома бакалавра за кошти державного бюджету складають:

 • ЄВІ – єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч ЄВІ міститиме:

1) 30 завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника);

2) 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

 • Фахове випробування – форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
 • Мотиваційний лист.

Для вступу на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня магістра вступники на основі диплома бакалавра за кошти ВИКЛЮЧНО фізичних чи юридичних осіб:

 • Фахове випробування – форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
 • Мотиваційний лист.

 Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти розробили демонстраційні варіанти тесту. Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання ЄВІ у спеціальному онлайн-середовищі. Зважте на те, що блок завдань із тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • оригінал і копії документа державного зразка про раніше здобути освітній рівень і додатка до нього;
 • оригінал і копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • чотири фотокартки розміром 3×4 см;
 • оригінал та копії документів, що засвідчують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (для осіб, що мають пільги);
 • мотиваційний лист.

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

КОНТАКТИ