+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 24 червня 2022

Магістр

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 АГРОНОМІЯ

Для здобуття вищої освіти за оствітнім ступенем "Магістр" приймаються особи, які раніше здобули ступінь "Бакалавр", "Магістр" або "Спеціаліст".

Для вступу на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня магістра вступники на основі диплома бакалавра складають:

  • Фахове випробування – форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 
  • Мотиваційний лист.

Для вступу на навчання до магістратури на основі раніше здобутого освітнього рівня "Магістр" або освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" вступники складають:

  • Фахове випробування – форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
  • Мотиваційний лист.

Перелік вступних випробувань
для прийому на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра 
для здобуття ступеня вищої освіти

МАГІСТР
(нормативний термін навчання 1 рік 3 місяці

Вступ зі спеціальності

Екзамен

Ліцензований обсяг
(нормативний
термін навчання)

201 Агрономія

Вступний іспит зі спеціальності

600 місць

Інша

Вступний іспит зі спеціальності

Перелік вступних випробувань 

для прийому на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня вищої освіти

МАГІСТР
(нормативний термін навчання 1 рік 3 місяці)

Вступ зі спеціальності

Екзамен

Ліцензований обсяг
(нормативний
термін навчання)

201 Агрономія

Вступний іспит зі спеціальності

600 місць

Інша

Вступний іспит зі спеціальності

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • оригінал і копії документа державного зразка про раніше здобути освітній рівень і додатка до нього;
  • оригінал і копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • чотири фотокартки розміром 3×4 см;
  • оригінал та копії документів, що засвідчують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (для осіб, що мають пільги);
  • мотиваційний лист.

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

КОНТАКТИ