+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Причини відхилення наукових статей, що індексуються в бд до етапу рецензування

Велика кількість вчених помилково вважає, що схвалення чи відхилення/повернення наукової статті здійснюється виключно на етапі рецензування. Однак, інколи дослідження визначається як невідповідне вимогам видання, ще до його оцінки рецензентами. Особливо це поширено серед відомих та авторитетних журналів баз даних Scopus/Web of Science. До цих видань, що індексуються в бд Scopus/Web of Science, надходять тисячі наукових статей кожного року, що повинні відповідати вимогам.

Найрозповсюдженіші причини, через які наукову статтю можуть відхилити ще до етапу рецензування:

1. Робота не відповідає тематиці видання повною мірою. Особливо це проблема розповсюджена щодо вузькопрофільних журналів. При поданні наукового матеріалу, варто звертати увагу не лише на сферу досліджень, але і на специфіку наукових робіт, що розміщені у виданні.

2. Стаття не є актуальною та важливою. Варто зауважити, що при поданні наукової статті до авторитетного міжнародного видання потрібно орієнтуватись на масштаб дослідження. Якщо автор описує локальну проблему та методи її вирішення, вона не буде цікавити міжнародне товариство, в результаті менше цитуватися та вплине на погіршення наукометричних показників журналу.

3. Наукова робота не володіє достатнім рівнем новизни. Велика кількість напрацювань не вносить нічого нового у сферу досліджень, ніяким чином її не розширює. Читачам повинно бути зрозумілий, який внесок в дослідження теми вносить конкретна робота.

4. Дослідження порушує публікаційну етику. Наприклад, найрозповсюдженішою помилкою у цьому питанні є те, що на розгляд передаються уже раніше опубліковані матеріали.

5. Науковий матеріал не подає якісних оглядів літератури. Зазвичай це проблема характеризується тим, що оформлення огляду виконане у формі літературного звіту, а не критичної оцінки матеріалу.

6. Недосконала аналітична частина. Така проблема поширена у випадку, коли експериментальна частина виконана на високому рівні, однак методологія, результати, аналітична частина описана на низькому рівні. Це сприяє погіршенню загальної якості роботи.

7. Експериментальна частина виконана з порушеннями. Ця помилка стосується, перше за все, клінічних досліджень, які необхідно реєструвати у встановленому порядку. Однак, якщо експеримент не належить до медичної сфери, його не репрезентативність також може вплинути на відхилення роботи.

8. Невідповідність правилам оформлення матеріалу. Варто звернути особливу увагу на наявність специфічних вимог на рівні видання щодо оформлення використаних джерел та цитування, розподілення ролей учасників, та структурування статті.

9. Робота характеризується низьким рівнем написання. Ця причина є найбільш очевидною, оскільки при поданні роботи до авторитетного міжнародного журналу зважати на якість матеріалу.

10. Відсутній зв’язок з авторами. Іноді автори роботи припускаються помилки та не відповідають на уточнення та коментарі редколегії, в результаті, її члени не мають змоги отримати необхідної інформації та відхиляють дослідження.

 

Першоджерело інформації ТУТ