+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 24 червня 2022

Атестаційний екзамен бакалаврів

З 20 по 23 червня 2021 року у дистанційному режимі відбулося засідання екзаменаційної комісії, щодо приймання атестаційного екзамену в студентів 21-мб-а (молодший бакалавр), 31-к-а, 32-к-а, 33-к-а (бакалавр за скороченим терміном навчання) та 41-а, 42-а, 43-аг 44-ас (бакалавр) груп за ступенем вищої освіти бакалавр (денна форма навчання), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 Агрономія.

Головою екзаменаційної комісії була доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка кандидат с.-г. наук Лідія Михайлівна Кононенко. Інші члени екзаменаційної комісії: доцент кафедри загального землеробства кандидат с.-г. наук Андрій Васильович Новак; доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, кандидат с.-г. наук Наталія Миколаївна Полторецька; доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, кандидат с.-г. наук Андрій Олександрович Січкар.

Після того, як голова ЕК розпочала засідання, провела ідентифікацію кожного студента, вона проконсультувала здобувачів, попередила їх, що процес авторизації обов’язково буде записуватися, а також про процедуру здачі екзамену на навчальній інтернет-платформі Moodle Уманського НУС.

Голова ЕК Лідія Кононенко розпочинає засідання і консультує здобувачів вищої освіти про процедуру авторизації та здачі екзамену

 

Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовки бакалаврів.

Усі 151 студенти (з них 19 – здобувачі освітнього рівня молодший бакалавр; 56 – бакалаври скороченого терміну навчання та 76 здобувачів освітнього рівня бакалавр) показали належний рівень знань з дисциплін, що вивчали впродовж двох (молодший бакалавр), трьох (скорочений термін навчання) і чотирьох (бакалавр) курсів.

Тож вітаємо випускників факультету агрономії з успішним захистом знань. Нехай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання. Нехай кожному з вас щедро віддячує професійна нива, нових вагомих трудових здобутків на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу.

 

Секретар ЕК
Вячеслав Яценко

Матеріали