+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Атестація здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії (PhD)

Універсальність доктора філософії PhD визначається у всьому світі, виконуючи наукові дослідження, що ведуть до нових відкриттів та створення сучасних, інноваційних технологій, сприяючи прогресу в науці. Вони часто працюють на стику різних наук, розвиваючи міждисциплінарні проєкти.

  

13-14 червня 2024 року на факультеті агрономії, відбулася чергова атестація здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії (PhD)

На засіданнях кафедр: рослинництва, генетики, селекції рослин та біотехнології, агрохімії та ґрунтознавства, загального землеробства науково-педагогічні працівники та наукові керівники, заслухали річні звіти здобувачів третього (доктор філософії PhD) рівня вищої освіти про проведену роботу за темами дисертацій та прийняли рішення про їх атестацію.

   

Світлана Третьякова,
заступник декана
факультету агрономії
з наукової роботи