+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 07 червня 2019

Комплексний кваліфікаційний екзамен з напряму підготовки 6.090101 та 201 «Агрономія»

З 03 по 05 червня 2019 року відбулося засідання екзаменаційної комісії факультету агрономії. Головою екзаменаційної комісії була доцент кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва Ковтунюк Зоя Іванівна. У складі екзаменаційної комісії працювали також завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства, доцент Володимир Іванович Невлад; доцент кафедри рослинництва Лідія Михайлівна Кононенко; доцент кафедри загального землеробства Андрій Васильович Новак; доцент кафедри рослинництва Леся Василівна Вишневська. Студенти 51-з-а та 32-з-ак груп складали комплексний кваліфікаційний екзамен з напряму підготовки 6.090101 та 201 «Агрономія», який включав відповіді на 60 тестових завдань. Усі студенти показали належний рівень знань з дисциплін, що вивчали впродовж п’яти років та виявили бажання продовжити навчання в Уманському НУС за освітнім рівнем «Магістр з агрономії».