+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 01 липня 2021

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 201 Агрономія (денна форма навчання)

З 22 по 25 червня 2021 року відбулося засідання екзаменаційної комісії щодо приймання комплексного кваліфікаційного екзамену в студентів 41-а, 42-а, 43-аг і 44-ас груп освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство.

Головою екзаменаційної комісії був доцент кафедри загального землеробства кандидат с.-г. наук Андрій Васильович Новак. Інші члени екзаменаційної комісії: доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, кандидат с.-г. наук Наталія Миколаївна Полторецька; доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, кандидат с.-г. наук Лідія Михайлівна Кононенко; доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, кандидат с.- г. наук Андрій Олександрович Січкар.

Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовки бакалаврів.

Усі 76 студентів показали належний рівень знань з дисциплін, які вивчали впродовж чотирьох років.

Тож вітаємо випускників факультету агрономії з успішним підтвердження високого рівня знань й отриманням кваліфікації бакалавра з агрономії. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання! Нехай кожному з вас щедро віддячує професійна нива, нових вагомих трудових здобутків на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу!

Наталія Климови