+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 08 грудня 2020

Конкурсний донабір експертів зі студентів та аспірантів

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти розпочало новий процес акредитації освітніх програм, який побудований на сучасній парадигмі здобуття освіти, Європейських стандартах та кращих практиках європейських університетів. До цього рівноправно залучені представники освіти (науково-педагогічні, наукові працівники), студентства та бізнесу/виробництва. Одним із етапів є оцінка програми незалежною експертною групою, яка складається з двох науково-педагогічних, наукових працівників та одного представника здобувачів вищої освіти. Станом на кінець 2019 року реєстр експертів налічував 383 експерти-студенти, які пройшли навчання та деякі з них узяли участь не в одній акредитації. Цієї кількості ще недостатньо для акредитації за різними спеціальностями та різними рівнями освіти – тому конкурсний відбір триває.

Ми запрошуємо здобувачів освіти: студентів та аспірантів долучитися до цих освітніх інновацій. Заохочуємо вас стати експертом з акредитації освітніх програм, експертом з покращень вищої освіти, експертом з практик інших закладів та відповідальним учасником освітнього середовища.

Як стати експертом з акредитації освітніх програм:

1. Подати свою анкету (онлайн гугл форма);

2. Успішно пройти тестування після вивчення необхідних документів та прослуховування онлайн курсу (3 години) про процес та критерії акредитації;

3. Прийти на очний дводенний тренінг-практикум та успішно пройти тестування;

4. Після включення в реєстр експертів укласти договір з агентством.

 

Що отримує експерт:

1. Голос студентства в провадженні оцінки та вдосконалення вищої освіти;

2. Навчання щодо оцінки освітніх програм та розуміння прав/ролі студентства;

3. Моніторинг досвіду інших закладів, у тому числі для покращення свого;

4. Гонорар за одну акредитацію в розмірі 7 – 9 тис грн на руки та компенсація витрат за відрядження (кількість запрошень на акредитації залежить від заявок ЗВО за певною спеціальністю, у середньому експерт здійснює 3-4 акредитації на рік);

5. Знайомство та спілкування з небайдужими до якісних змін студентами та викладачами зі всієї України;

6. Можливість працювати експертом-студентом ще 1 рік після отримання диплому.

 

Етапи роботи експерта, який представляє Національне агентство:

1. Вивчення відомостей самооцінювання та супровідних документів, надісланих закладом;

2. Виїзд (як правило, 3 дні) разом з експертною групою до ЗВО для проведення зустрічей та консультування ЗВО щодо можливих покращень;

3. Складання обґрунтованого звіту експертної групи з пропозиціями щодо покращення якості реалізації освітньої програми та з аналізом на предмет відповідності цієї програми всім критеріям, викладеним у Положенні про акредитацію освітніх програм.

 

Дякуємо Вам за співпрацю для покращення якості вищої освіти!

 

З повагою
секретаріат Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

E-mail: experts@naqa.gov.ua

 Сайт: www.naqa.gov.ua

Матеріали