+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2021

Ювілей науковця

 

16 лютого 2021 року свій 80-тий День народження відзначає доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Заслужений професор Уманського національного університету садівництва, академік Міжнародної академії аграрної освіти Володимир Омельянович Єщенко.

Знаю Володимира Омельяновича ще зі студентських років, але значно ближче познайомилися під час керівництва навчально-технологічною практикою студентів агрономічного факультету в навчально-дослідному господарстві «Родниківка» у 1984–1988 рр. Під час таких практик студенти третього і четвертого курсів набували професійних компетенцій та надавали практичну допомогу в провадженні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур у господарстві. Для мене, молодого викладача, ця практика була також дуже корисною, адже вирощування зернових, технічних і кормових культур у НДГ «Родниківка» на площі понад 1500 га здійснювалось з дотриманням всіх технологічних вимог і звичайно ж у такого досвідченого викладача і практика як Володимира Омельяновича Єщенка було чому повчитись.

Проте найбільш близькі робочі стосунки з Володимиром Омельяновичем були після призначення мене в 1997 році деканом факультету агрономії. У цей період професор В. О. Єщенко був завідувачем випускової кафедри загального землеробства. Характерною рисою Володимира Омельяновича завжди була висока відповідальність за доручену справу і вимогливість, перш за все до себе, та надзвичайно висока працелюбність і працездатність.

На кафедрі, яку він беззмінно очолював упродовж 25 років, крім теоретичної й практичної підготовки студентів, велика увага приділялась науковій роботі. Під керівництвом професорів Петра Григоровича Копитка, Анатолія Пилиповича Бутила та доцентів Віталія Павловича Опришка, Анатолія Захаровича Моспанка, Людмили Іванівни Берегулі, Петра Васильовича Костогриза та інших викладачів продовжувались дослідження з польовими й плодовими культурами, що були закладені відомим вченим, професором Симоном Самійловичем Рубіном.

Об’єктом досліджень професора Єщенка Володимира Омельяновича були польові сівозміни та основний обробіток грунту під різні сільськогосподарські культури. В 1992 р. він разом з доцентом В. П. Опришком заклали стаціонарний дослід з п’ятипільними сівозмінами, в яких і нині вивчається ефективність їх насичення різними зернофуражними культурами.

У тимчасових дослідах упродовж 1999–2002 і 2007–2009 рр. уперше в країні під керівництвом В. О. Єщенка аспірантами А. В. Новаком і С. П. Ковалем вивчався широкий набір попередників для ріпаку ярого та льону олійного. Здобувач наукового ступеня В. Л. Лук’янець (голова Черкаської ОДА впродовж 1998–2003 рр.) розробив шляхи удосконалення структури посівних площ для Черкаської області за переходу аграрного виробництва до ринкових відносин.

Дослідження з обробітку грунту продовжили аспіранти В. О. Єщенка:

О. Б. Карнаух упродовж 1996–1998 рр. вивчав широкий набір глибин зяблевої оранки під буряк цукровий, а можливість заміни зяблевої оранки плоскорізним розпушуванням і зменшення глибини обох способів основного обробітку вивчали Ю. І. Накльока під ячмінь впродовж 2002–2004 рр., Л. М. Кононенко – під ріпак у 2003–2005 рр., М. В. Калієвський під льон олійний у 2004–2006 рр., П. І. Пясецький під сою в 2010–2012 рр., В. М. Денисюк під пшеницю в 2011–2013 рр., а Г. В. Коваль – у п’ятипільній сівозміні в 2014–2016 рр. Здобувач Д. Л. Каричковський в 1997–1999 рр. вивчав мінімалізацію до- і післяпосівного обробітку грунту під кукурудзу. Під керівництвом професора В. О. Єщенка підготовлено та успішно захищено 11 кандидатських дисертацій і понад 300 дипломних робіт. За результатами наукових досліджень ним опубліковано понад 350 друкованих праць. Розроблені за участі професора В. О. Єщенка рекомендації з питань обробітку грунту під різні сільськогосподарські культури та спеціалізації сівозмін широко впроваджуються у виробництво.

Як голова науково-методичної комісії факультету, Володимир Омельянович належну увагу приділяв методичному забезпеченню навчальних дисциплін, а також навчальних і виробничих практик студентів. Він є автором і співавтором 8 типових програм з навчальних дисциплін, 6 підручників, 12 навчальних посібників, чотирьох довідників і наукових монографій, більше 20 методичних розробок та рекомендацій для студентів і виробничників. За підручниками і навчальними посібниками з землеробства й методики дослідної справи в агрономії, підготовленими за редакцією професора В. О. Єщенка, навчаються не лише студенти нашого університету, але й інших аграрних закладів вищої освіти України. Він є також співавтором підручника і навчального посібника, виданих для студентів аграрних закладів Росії.

Тривалий час Володимир Омельянович був членом Всесоюзної Координаційної ради і Координаційно-методичної ради УААН з питань впровадження сівозмін, членом навчально-методичного об’єднання закладів вищої освіти сільськогосподарського профілю України, головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.01.01– загальне землеробство, працював у Державних акредитаційних комісіях Міністерства освіти і науки та експертній раді ВАК України.

Нині Володимир Омельянович є членом Вчених рад університету й факультету агрономії та двох спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Професор В. О. Єщенко не тільки високопрофесійний лектор і методист, але й чуйна та щедра людина. Його вимогливість і принциповість поєднується з доброзичливістю і порядністю. За це його поважають і шанують студенти, наші випускники, колеги по роботі, виробничники.

Володимир Омельянович є представником славної плеяди викладачів Уманського національного університету садівництва, який виховав не одне покоління висококваліфікованих фахівців, які успішно працювали і нині працюють на різних посадах в аграрному секторі економіки України. Його добре знають у наукових і виробничих колективах України та за її межами, де він проводить важливу роботу, направлену на розвиток аграрної науки, впровадження її найновіших досягнень у виробництво.

Життя Володимира Омельяновича є чудовим прикладом для наслідування молодому поколінню. Він зразковий сім’янин, дбайливий господар, люблячий і турботливий батько і дідусь.

Вельмишановний Володимире Омельяновичу! Вітаючи Вас з ювілеєм, зичу натхнення та успіхів у здійсненні задуманого, творчої плідної праці, благополуччя Вам і Вашій родині. Добра Вам і здоров’я на многая літа.

 З повагою, Андрій Тимофійович Мартинюк – доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавста, декан факультету агрономії у 1997–2016 рр.