+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 07 грудня 2018

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

З 3 по 6 грудня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва пройшов захист дипломних робіт студентів ІІ-го курсу факультету агрономії заочної форми навчання за ступенем вищої освіти «Магістр».

Головою екзаменаційної комісії було призначено Олену Іванівну Улянич – завідувача кафедри овочівництва, професор, доктора с.-г. наук. Членами екзаменаційної комісії були: Сергій Петрович Полторецький – декан факультету агрономії, професор, д. с.-г. наук; Людмила Олегівна Рябовол – завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, професор, д. с.-г. наук; Володимир Іванович Невлад – зав. кафедрою агрохімії і ґрунтознавства, доцент, кандидат с.-г. наук.

Основна увага комісії була спрямована на виявлення рівня знань випускників за обраною спеціальністю та їх підготовку до роботи за фахом.

Захист дипломних робіт показав, що випускники факультету агрономії на належному рівні володіють сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, уміють аналізувати господарську діяльність, давати оцінку при висвітленні передового досвіду. Тематика більшості дипломних робіт актуальна, вона є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедр університету.

Екзаменаційна комісія відмітила, що якість підготовки фахівців в Уманському національному університеті садівництва відповідає чинним вимогам. На факультеті агрономії створені всі умови і можливості для підготовки спеціалістів з цього напряму.

  Леся Вишневська, секретар екзаменаційної комісії,

кандидат с.-г., наук, доцент кафедри рослинництва