+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2019

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З 25 листопада по 2 грудня 2019 року в Уманському національному університеті садівництва пройшов захист кваліфікаційних робіт студентів ІІ-го курсу факультету агрономії заочної форми навчання за ступенем вищої освіти «Магістр».

Головою екзаменаційної комісії було призначено Людмилу Олегівну Рябовол – завідувача кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, професора, доктора с.-г. наук. Членами екзаменаційної комісії були: Сергій Петрович Полторецький – декан факультету агрономії, професор, д. с.-г. наук; Анатолій Олексійович Яценко – завідувач кафедри рослинництва, професор, д. с.-г. наук; Володимир Іванович Невлад – завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства, доцент, кандидат с.-г. наук.

Основна увага комісії була спрямована на виявлення рівня знань випускників за обраною спеціальністю та їх підготовку до роботи за фахом.

Захист кваліфікаційних робіт показав, що випускники факультету агрономії на належному рівні володіють сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, уміють аналізувати господарську діяльність, давати оцінку при висвітленні передового досвіду. Тематика кваліфікаційних робіт актуальна, вона є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедр університету.

Екзаменаційна комісія відмітила, що якість підготовки фахівців в Уманському національному університеті садівництва відповідає чинним вимогам. На факультеті агрономії створені всі умови і можливості для підготовки фахівців з цього напряму.

Леся Вишневська, секретар екзаменаційної комісії,

кандидат с.-г., наук, доцент кафедри рослинництва