+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Полторецький Сергій Петрович

Полторецький Сергій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ і ІІ ступеня, "Гордість Черкащини"
Посада: декан факультету агрономії
Контактний телефон: (04744) 3-80-06
Email: poltorec@gmail.com

 

1972 року народження.

У 1998 році з відзнакою закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю агрономія.

З квітня 1998 року − старший лаборант, а потім аспірант кафедри рослинництва і кормовиробництва.

У січні 2002 року став асистентом кафедри рослинництва і кормовиробництва, а в червні цього ж року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю рослинництво.

З жовтня 2003 року старший викладач, а з квітня 2006 року − доцент кафедри рослинництва і кормовиробництва.

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю селекція і насінництво, і в червні цього ж року переведений на посаду професора кафедри рослинництва.

За період роботи в Уманському національному університету садівництва обіймав посади заступника декана факультету агрономії з наукової роботи (2002−2004 рр.), завідувача редакційно-видавничого відділу (2004−20014 рр.), відповідального секретаря фахового видання «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» (2004−2015 рр.). З березня 2016 року − начальник науково-дослідної частини Уманського національного університету садівництва.

Член редколегій фахових видань «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» і «Вісник Уманського НУС», а також двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Опублікував понад 240 наукових і навчально-методичних праць (значна кількість з яких – одноосібні), в т. ч. співавтор шести навчальних посібників (схвалені Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством освіти і науки України, Вченою радою Уманського НУС), 11 монографій (з яких – дві англомовні, міжнародні наукові видання), двадцять патентів, понад 180 публікацій у різного рівня наукових виданнях Україні та поза її межами, в т. ч. публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Фахові інтереси – рослинництво, селекція, насінництво і насіннєзнавство польових культур.

Якісна характеристика

Якісна характеристика (Додаток 1)

Якісна характеристика (Додаток 2)

Наукові публікації

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни:

Рослинництво (за ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство»)

Рослинництво з основами кормовиробництва (напрям підготовки «Захист рослин»)

Системи технологій АПК

Технології виробництва продукції рослинництва (факультет менеджменту)