+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Полторецький Сергій Петрович

Полторецький Сергій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: "Заслужений діяч науки і техніки України", Подяка і Грамота МОН України, академік АН ВО України, "Відмінник аграрної освіти та науки" ІІ і ІІІ ступеня, медаль "Гордість Черкащини".
Посада: декан факультету агрономії
Контактний телефон: (04744) 3-80-06
Email: poltorec@gmail.com

 

1972 року народження.

У березні 1998 року з відзнакою закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю агрономія.

З квітня 1998 року − старший лаборант, а з грудня цього року − аспірант кафедри рослинництва і кормовиробництва.

У 2002 року став асистентом кафедри рослинництва і кормовиробництва, а в червні цього ж року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю рослинництво «Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України».

Із 2003 року − старший викладач кафедри рослинництва; з 2006 року − доцент кафедри рослинництва і кормовиробництва.

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю селекція і насінництво «Агробіологічні основи формування високоякісного насіння проса в умовах Правобережного Лісостепу України».

Із 2016 року − декан факультету агрономії; з 2017 року − професор кафедри рослинництва імені професора О. І. Зінченка.

У 2017 році отримав звання академіка Академії наук вищої освіти України, а в 2019 році − почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

За період роботи в Уманському національному університету садівництва обіймав посади заступника декана факультету агрономії з наукової роботи (2002−2004 рр.), завідувача редакційно-видавничого відділу (2004−20014 рр.), відповідального секретаря фахового видання «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» (2004−2015 рр.), начальника науково-дослідної частини (2016), з 2016 року й до нині − декан факультету агрономії і професор кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка.

З 2013 по 2017 роки був співвиконавцем міжнародного проекту, який фінансувався країнами, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу (ЄС) – 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів»); з 2016 по 2018 роки був керівником наукового проекту за держбюджетною тематикою «Розробка та впровадження у виробництво інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти» (державний реєстраційний номер 0117U000493) та відповідальним виконавцем наукового проекту за держбюджетною тематикою «Розробка технологій біологізації вирощування сільськогосподарських культур» (державний реєстраційний номер 0116U003773); нині (з березня 2019 року) – співвиконавець науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження науково-обґрунтованих елементів технологій вирощування багаторічних злаків на продовольчі цілі» (державний реєстраційний номер 0119U001325).

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. шести навчальних посібників (схвалені Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством освіти і науки України), семи монографій, понад двадцяти патентів, чотирьох рекомендацій виробництву. Член редколегій фахових видань «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» і «Вісник Уманського НУС», а також двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Фахові інтереси – рослинництво, кормовиробництво, селекція, насінництво і насіннєзнавство польових культур.

Рослинництво (за ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство»)

Рослинництво з основами кормовиробництва (напрям підготовки «Захист рослин»)

Системи технологій в еколого-біологічному рослинництві

Технології виробництва продукції рослинництва (факультет менеджменту)

Наукові публікації