+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Діордієва Ірина Павлівна

Діордієва Ірина Павлівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: старший викладач
Посада: заступник декана факультету агрономії з наукової роботи, старший викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології імені І.П. Чучмія
Контактний телефон: +38 (04744) 3-41-63
Email: genetika2015@udau.edu.ua

 

Освіта: закінчила Уманський НУС в 2011 році, отримала диплом магістра зі спеціальності "Селекція і генетика сільськогосподарських культур"

Діяльність: кандидатську дисертацію захистила в 2015 році на тему "Створення та оцінка чотиривидових форм тритикале".

З 2015 року працює викладачем кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології.

Автор понад 20 наукових праць у галузі селекції рослин та трьох патентів України на корисну модель.

Напрямок наукових досліджень: "Створення високобілкових форм зернових культур"

Викладає навчальні дисципліни:

  - Біотехнологія в рослинництві

 Спеціальна селекція і насінництво польових культур 

 Насінництво с.-г. культур 

  Екологічна експертиза насіннєвих технологій

Наукові публікації

Якісна характеристика викладача

Методичні вказівки