+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Вишневська Леся Василівна

Вишневська Леся Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана з профорієнтаційної роботи, секретар вченої ради факультету агрономії, доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Контактний телефон: (04744) 3-20-76
Email: vishnevska.lesya@yandex.ua

 

1977 року народження. У 2001 р. з відзнакою закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю агрономія. У 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу та продуктивність гібридів буряка цукрового” за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. 3 2008 року викладач, а з 2012 – доцент кафедри рослинництва.

Фахові інтереси – вплив тривалого удобрення на продуктивність сівозміни. За цим же напрямом займається науковими дослідженнями. Автор 40 наукових праць.

Наукові праці

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни:

Еколого-біологічне рослинництво

Рослинництво (201 Агрономія)

Світові агротехнології (201 Агрономія)