+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 11 червня 2020

ОПП Бакалавр (2019-2020 н.р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

зі спеціальності 201 Агрономія                                  

галузь знань     20 Аграрні науки та продовольство

Кваліфікація:   бакалавр з агрономії                       

В основу формування змісту підготовки бакалаврів зі спеціальності покладено відповідність наявним і перспективним потребам галузей землеробства та рослинництва; забезпечення гнучкості в системі підготовки фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків праці; інтеграція освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності за прикладом провідних університетів світу.

Навчання бакалаврів зі спеціальності 201 Агрономія спрямоване на ефективну індивідуальну підготовку фахівця, здатного застосувати адаптивні технології вирощування сільськогосподарських культур, забезпечити їх господарську, енергетичну, економічну та екологічну ефективність. Після закінчення навчання фахівець здатний розробити і реалізувати заходи з підвищення ефективності використання біологічного потенціалу сортів, формування продуктивності та якості врожаю залежно від ґрунтово-кліматичних умов та елементів технології вирощування культур, вирішення сучасних виробничих та наукових завдань з технології виробництва, післязбиральної доробки та зберігання продукції рослинництва.

Сфери зайнятості випускників: сільськогосподарські підприємства різних форм власності, обласні та районні сільгоспуправління, передові агропромислові господарства, компанії, холдинги та корпорації, науково-дослідні установи НААН України.

Студенти проходять практичну підготовку у навчально-виробничому відділі та науково-дослідних лабораторіях кафедр Уманського національного університету садівництва, а також у передових сільськогосподарських підприємства різних форм власності України та світу, науково-дослідних установах НААН і НАН України.

Останні новини

Всі новини