+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 22 липня 2020

Бакалаврат (випускникам технікумів і коледжів)

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 АГРОНОМІЯ

Випускники технікумів і коледжів, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають можливість продовжити навчання за освітнім рівнем "Бакалавр" (зі скороченим терміном навчання) в Уманському національному університеті садівництва. Термін навчання складає 2 роки і 10 місяців.

Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з визначених предметів та фахових вступних випробувань. Також до університету може вступити особа для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста

У 2020 році вступникам на бакалаврат на основі диплома молодшого спеціаліста необхідно буде обов'язково подати до приймальної комісії сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

Під час конкурсного відбору зараховуватимуться результати сертифікатів ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років. 

 

Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня вищої освіти
БАКАЛАВР (скорочений термін навчання 
– 2 роки 10 місяців)

Вступ зі спеціальності

Екзамен

201 Агрономія

1. Вступний іспит зі спеціальності

2. Іноземна мова (англійська; французька; німецька)

Інша

1. Вступний іспит зі спеціальності (додатковий)*

2. Вступний іспит зі спеціальності

3. Іноземна мова (англійська; французька; німецька)

Примітка. *Додаткове вступне випробування зі спеціальності оцінюється за шкалою «склав» /«не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається. 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • оригінал і копії документа державного зразка про раніше здобути освітній рівень і додатка до нього;
  • оригінал і копії сертифікатів ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років з конкурсних предметів;
  • оригінал і копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • чотири фотокартки розміром 3× 4 см;
  • оригінал та копії документів, що засвідчують право вступника на зарахування за спвібесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (для осіб, що мають пільги).

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

КОНТАКТИ