+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 22 липня 2020

Бакалаврат (випускникам шкіл)

ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 АГРОНОМІЯ

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, допускаються до конкурсного відбору для здобуття освітнього ступеня "Молодший бакалавр" або"Бакалавр".

Під час вступної кампанії 2020 року вступники, на основі повної загальної середньої освіти, подаватимуть заяви в електронній формі (за виключенням незначної частини окремих категорій абітурієнтів).

Вступники, які планують навчання на місцях державного або регіонального замовлення, можуть подати до п'яти заяв до ЗВО, у кожній з яких  вступник має визначити пріоритетність. Кількість заяв на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Під час конкурсного відбору осіб для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр", зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів, "Молодший бакалавр" - з двох конкурсних предметів. Приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

Конкурсна
пропозиція

Предмети ЗНО*

Вага предметів
сертифікату

Вага
атестату
про повну
загальну освіту

Вага бала
за успішне
закінчення
підготовчих
курсів ВНЗ

Ступінь вищої освіти «Молодший бакалавр»
(нормативний термін навчання 1 рік 10 місяців)

Бюджетна
(ліцензований
обсяг 25 місць)

1. Українська мова та література

0,45

0,10

0,05

2. Біологія

0,40

2. Хімія

0,40

2. Математика

0,40

Небюджетна
(ліцензований
обсяг 25 місць)

1. Українська мова та література

0,45

2. Математика

0,40

2. Біологія

0,40

2. Історія України

0,40

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
(нормативний термін навчання 3 роки 10 місяців)

Бюджетна
(ліцензований
обсяг: 120 (очно)
і 30 (заочно) місць)

1. Українська мова та література

0,29

0,10

0,01

2. Біологія

0,40

3. Хімія

0,20

3. Математика

0,20

Небюджетна
(ліцензований
обсяг: 80 (очно)
і 10 (заочно) місць)

1. Українська мова та література

0,29

2. Математика

0,40

3. Біологія

0,20

3. Історія України

0,20

Примітка. *Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100.

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • оригінал і копії документа державного зразка про раніше здобути освітній рівень і додатка до нього;
  • оригінал і копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • чотири фотокартки розміром 3× 4 см;
  • оригінал та копії документів, що засвідчують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (для осіб, що мають пільги).

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

КОНТАКТИ